ศาลจังหวัดแพร่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแพร่ Phrae Provincial Courts


ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 49
อ.2739/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4500/59
ฟังผลไกล่เกลี่ยฯ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1749/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.182/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.192/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1935/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2105/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2279/59
โจทก์ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.233/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.238/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2409/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2415/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.259/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.261/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.485/60
สอบคำให้การฟ้องใหม่
ห้องพิจารณาที่ -
อ.486/60
สอบคำให้การฟ้องใหม่
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4515/59
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4661/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4662/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4663/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4664/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4680/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4681/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4682/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4683/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4684/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4685/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4686/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4687/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4688/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4689/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4690/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4691/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4692/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4693/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4694/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4695/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4696/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4697/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4698/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4699/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.4700/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4701/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4702/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.4729/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4730/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.502/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.11/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.733/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ