ศาลจังหวัดแพร่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแพร่ Phrae Provincial Courts

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 49
อ.2023/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2576/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.385/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1325/56
นัดพร้อม/ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3935/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3936/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3937/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3979/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3980/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3981/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3982/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3983/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3984/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3985/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3986/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3987/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.565/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.567/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.576/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.580/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.582/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.583/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.584/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.585/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1238/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1351/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1452/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1492/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2136/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2296/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2444/59
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2459/59
พบทนายล.1,ล.2
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2468/59
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2473/59
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2525/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1073/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1607/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3469/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3470/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3471/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3472/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.3645/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3646/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3647/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3648/59
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3948/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.640/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.652/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1891/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ