หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแพร่ Phrae Provincial Courts
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 41
อ.804/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1132/59
สมานฉันท์/พบทนายความ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1133/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1152/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.280/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.281/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.282/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.300/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.301/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.310/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.319/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.320/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.321/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.811/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.93/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.98/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1144/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1225/59
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1232/59
พบทนาย/สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1433/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2171/57
นัดพร้อม/ฟังผลชำระหนี้/ฟั
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2172/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2350/58
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2500/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2638/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.325/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.885/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3817/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.413/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.414/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.415/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.416/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.417/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.418/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.419/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.420/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.421/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.637/58
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.741/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.891/58
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2816/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)