ศาลจังหวัดแพร่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแพร่ Phrae Provincial Courts

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 47
อ.908/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.3723/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3724/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3725/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3726/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3727/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3728/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3729/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3730/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3732/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3733/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3734/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1134/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1152/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1352/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1368/58
ฟังผลชำระหนี้/ฟังคำพิพากษ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1671/59
สืบพยานโจทก์ร่วม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1956/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2058/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2060/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2150/56
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2246/58
ฟังผลชำระหนี้/ฟังคำพิพากษ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.280/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.600/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.809/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.880/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.908/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.970/56
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.3459/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3460/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3681/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3682/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3683/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3684/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3685/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3686/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3687/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3706/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3809/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3878/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3879/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3881/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3882/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3883/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.375/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.795/58
ฟังผลการเจรจา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.730/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ