หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแพร่ Phrae Provincial Courts
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 192
อ.2079/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2643/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.308/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1978/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1980/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1982/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3083/59

ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3086/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3087/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3094/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3097/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3100/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3116/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3126/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3128/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3129/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3130/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3132/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3133/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3134/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3135/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3137/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3139/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3140/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3141/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3152/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3153/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3159/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3160/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3163/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3168/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3172/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3173/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3175/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3176/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3177/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3215/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3268/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3271/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3275/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3277/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3279/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3281/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3282/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3283/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3284/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3288/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3292/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3293/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3297/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3298/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3366/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3378/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3387/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3389/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3390/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3392/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3393/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3394/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3396/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3397/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3407/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3409/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3410/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3413/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3420/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1389/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1390/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1391/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1392/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1393/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1394/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1395/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1396/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1397/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1398/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1399/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1400/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1401/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1402/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1403/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1404/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1405/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1406/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1407/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1408/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1756/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1758/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1759/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.192/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1922/56
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1957/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2029/58
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2034/59
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2153/59
สอบคำให้การฟ้องใหม่
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2662/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.289/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.307/59
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.309/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.529/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.533/59
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.575/59
ฟังคำพิพากษา(ภาคตรวจ)
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.663/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.876/58
นัดพร้อมเพื่อสอถาม
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3018/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3024/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3025/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3026/59

ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3027/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3028/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3029/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3031/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3032/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3033/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3038/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3039/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3043/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3045/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3046/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3047/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3048/59

ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3052/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3054/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3056/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3058/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3061/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3062/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3064/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3074/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3075/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3077/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3105/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3106/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3109/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3114/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3181/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3184/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3187/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3193/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3195/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3196/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3206/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3207/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3209/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3214/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3225/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.32253/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3226/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3227/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3231/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3235/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3236/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3239/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3241/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3245/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3247/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3253/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3254/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3256/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3259/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3301/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3303/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3304/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3306/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3308/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3309/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3311/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3312/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3315/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3320/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3321/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3323/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3332/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3335/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3336/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3340/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3350/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3372/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3375/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3376/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3379/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3441/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3442/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3447/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3501/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.867/59
สืบพยานโจทก์-ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.880/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.888/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.462/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.485/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.992/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
ขร.4/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)