ศาลจังหวัดแพร่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแพร่ Phrae Provincial Courts

ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 71
อ.144/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4942/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4981/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1024/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1230/60
นัดสอบคำให้การและตรวจฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1231/60
นัดสอบคำให้การและตรวจฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1262/60
นัดสอบคำให้การและตรวจฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1263/60
นัดสอบคำให้การและตรวจฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1350/60
นัดสอบคำให้การและตรวจฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2592/59
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3043/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3143/59
ไต่สวนมูลฟ้องเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.822/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.846/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.934/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.936/59
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.957/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
ขร.3/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.114/60
สืบพยานโจทก์-ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.366/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.369/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4948/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4949/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4950/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4951/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4955/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4956/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.4958/59
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.4959/59
สืบโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.558/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.665/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.667/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.763/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.772/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.773/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.775/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.797/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.798/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.799/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.800/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.801/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.802/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.803/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.804/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.805/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.806/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.823/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.844/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.864/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.867/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.868/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.875/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.876/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.877/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.878/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.909/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.910/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.916/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.168/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.202/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.203/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.211/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.214/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.217/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.234/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.264/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.80/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.94/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2608/59
นัดพร้อม/ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3302/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
ขร.27/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ