จำนวนข่าวทั้งหมด 188
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 857   :: วันที่ 7 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  :: ข่าวที่ 856   :: วันที่ 7 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลจังหวัดแพร่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดแพร่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 855   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 161 )
ศาลจังหวัดแพร่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ศาลจังหวัดแพร่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
  :: ข่าวที่ 854   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 92 )
ศาลจังหวัดแพร่จัดโครงการศาลจังหวัดแพร่สัญจรประชาสัมพันธ์งานศาลและการไกล่เกลี่ย
ศาลจังหวัดแพร่จัดโครงการศาลจังหวัดแพร่สัญจรประชาสัมพันธ์งานศาลและการไกล่เกลี่ย
  :: ข่าวที่ 853   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 55 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
  :: ข่าวที่ 852   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 96 )
ศาลจังหวัดแพร่ จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ศาลจังหวัดแพร่ จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
  :: ข่าวที่ 851   :: วันที่ 6 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 111 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
  :: ข่าวที่ 850   :: วันที่ 6 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 123 )
ศาลจังหวัดแพร่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศาลจังหวัดแพร่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 849   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 81 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
  :: ข่าวที่ 848   :: วันที่ 29 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 45 )
   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 847   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 74 )
ศาลจังหวัดแพร่ จัดพิธีทำบุญบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดแพร่
ศาลจังหวัดแพร่ จัดพิธีทำบุญบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดแพร่
  :: ข่าวที่ 846   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 76 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
  :: ข่าวที่ 845   :: วันที่ 21 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 57 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการศาลยุติธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 844   :: วันที่ 21 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 71 )
ศาลจังหวัดแพร่ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ทอดกฐินสามัคคี
ศาลจังหวัดแพร่ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ทอดกฐินสามัคคี
  :: ข่าวที่ 843   :: วันที่ 19 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 69 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
  :: ข่าวที่ 842   :: วันที่ 15 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 102 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดแพร่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดแพร่
  :: ข่าวที่ 841   :: วันที่ 14 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 68 )
นายสมศักดิ์ แก้วร่วมวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
นายสมศักดิ์ แก้วร่วมวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
  :: ข่าวที่ 840   :: วันที่ 11 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลยุติธรรมในจังหวัดแพร่ ร่วมกับศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ศาลยุติธรรมในจังหวัดแพร่ ร่วมกับศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
  :: ข่าวที่ 839   :: วันที่ 11 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 89 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานวันกตัญญูบูรพาจารย์รำลึก ครบ ๒ ปี พระเดชพระคุณ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานวันกตัญญูบูรพาจารย์รำลึก ครบ ๒ ปี พระเดชพระคุณ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ฯ
  :: ข่าวที่ 838   :: วันที่ 6 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 56 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |