จำนวนข่าวทั้งหมด 143
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและปฏิบัติธรรมฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกและปฏิบัติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 989   :: วันที่ 15 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
จุลสารข่าวศาลจังหวัดแพร่   
  :: ข่าวที่ 988   :: วันที่ 9 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี
  :: ข่าวที่ 987   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมทำบุญถวายตุงเงินตุงคำ ประจำ ๑๒ ราศี
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมทำบุญถวายตุงเงินตุงคำ ประจำ ๑๒ ราศี
  :: ข่าวที่ 986   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
ศาลจังหวัดแพร่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดแพร่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 985   :: วันที่ 25 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 124 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
  :: ข่าวที่ 984   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
ศาลจังหวัดแพร่ร่วมกับธนาคารอมสินเขตแพร่จัดโครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๑๐๑ ปี ธนาคารออมสินคืนความสุขสู่ประชาชน”
ศาลจังหวัดแพร่ร่วมกับธนาคารอมสินเขตแพร่จัดโครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๑๐๑ ปี ธนาคารออมสินคืนความสุขสู่ประชาชน”
  :: ข่าวที่ 983   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลจังหวัดแพร่เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
ศาลจังหวัดแพร่เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
  :: ข่าวที่ 982   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 981   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 129 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ
  :: ข่าวที่ 980   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 97 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 979   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดแพร่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศาลจังหวัดแพร่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 978   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 101 )
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแพร่
  :: ข่าวที่ 977   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลยุติธรรมในจังหวัดแพร่ ร่วมกับศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ศาลยุติธรรมในจังหวัดแพร่ ร่วมกับศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
  :: ข่าวที่ 976   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ศาลจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ พร้อมคณะมาตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ พร้อมคณะมาตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 975   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร
  :: ข่าวที่ 974   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 973   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่  ร่วมเข้าประชุมสัมมนาวิชาการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมเข้าประชุมสัมมนาวิชาการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 972   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าเป็นเกียรติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าเป็นเกียรติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 971   :: วันที่ 6 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
การประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแพร่
  :: ข่าวที่ 970   :: วันที่ 20 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |