จำนวนข่าวทั้งหมด 131
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแพร่
  :: ข่าวที่ 977   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลยุติธรรมในจังหวัดแพร่ ร่วมกับศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ศาลยุติธรรมในจังหวัดแพร่ ร่วมกับศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
  :: ข่าวที่ 976   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
ศาลจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ พร้อมคณะมาตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ พร้อมคณะมาตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 975   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร
  :: ข่าวที่ 974   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 973   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่  ร่วมเข้าประชุมสัมมนาวิชาการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมเข้าประชุมสัมมนาวิชาการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 972   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าเป็นเกียรติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าเป็นเกียรติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 971   :: วันที่ 6 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
การประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแพร่
  :: ข่าวที่ 970   :: วันที่ 20 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เข้าร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี ๒๕๕๗
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เข้าร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 969   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมเป็นเกียรติเนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 968   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ
  :: ข่าวที่ 967   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 82 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๗  ณ วัดชัยมงคล
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดชัยมงคล
  :: ข่าวที่ 966   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
จุลสารปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
จุลสารปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 965   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
  :: ข่าวที่ 961   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแก่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแก่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
  :: ข่าวที่ 960   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ศาลจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม โครงการเดือนแห่งการปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม โครงการเดือนแห่งการปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 959   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๕
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๕
  :: ข่าวที่ 958   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 957   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ มอบกระเช้าเยี่ยม นายสุพจน์ จิตเทพ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ มอบกระเช้าเยี่ยม นายสุพจน์ จิตเทพ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 956   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 110 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
  :: ข่าวที่ 955   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |