จำนวนข่าวทั้งหมด 219
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
  :: ข่าวที่ 848   :: วันที่ 29 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 49 )
   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ นำคณะข้าราชการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 847   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 78 )
ศาลจังหวัดแพร่ จัดพิธีทำบุญบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดแพร่
ศาลจังหวัดแพร่ จัดพิธีทำบุญบ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดแพร่
  :: ข่าวที่ 846   :: วันที่ 27 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 80 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
  :: ข่าวที่ 845   :: วันที่ 21 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 62 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการศาลยุติธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 844   :: วันที่ 21 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 79 )
ศาลจังหวัดแพร่ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ทอดกฐินสามัคคี
ศาลจังหวัดแพร่ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ทอดกฐินสามัคคี
  :: ข่าวที่ 843   :: วันที่ 19 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 72 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ
  :: ข่าวที่ 842   :: วันที่ 15 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 105 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดแพร่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดแพร่
  :: ข่าวที่ 841   :: วันที่ 14 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 71 )
นายสมศักดิ์ แก้วร่วมวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
นายสมศักดิ์ แก้วร่วมวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
  :: ข่าวที่ 840   :: วันที่ 11 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลยุติธรรมในจังหวัดแพร่ ร่วมกับศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
ศาลยุติธรรมในจังหวัดแพร่ ร่วมกับศาลยุติธรรมในจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
  :: ข่าวที่ 839   :: วันที่ 11 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 93 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานวันกตัญญูบูรพาจารย์รำลึก ครบ ๒ ปี พระเดชพระคุณ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานวันกตัญญูบูรพาจารย์รำลึก ครบ ๒ ปี พระเดชพระคุณ พระมหาโพธิวงศาจารย์ ฯ
  :: ข่าวที่ 838   :: วันที่ 6 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 63 )
นายสมศักดิ์ แก้วร่วมวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ มอบกระเช้าเยี่ยม นางสาวโกมลลักษณ์ เจิมเจิดพล ผู้อำนวยการฯ
นายสมศักดิ์ แก้วร่วมวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ มอบกระเช้าเยี่ยม นางสาวโกมลลักษณ์ เจิมเจิดพล ผู้อำนวยการฯ
  :: ข่าวที่ 837   :: วันที่ 1 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 101 )
ศาลจังหวัดแพร่ จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสย้ายห้องทำงานส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ศาลจังหวัดแพร่ จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสย้ายห้องทำงานส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
  :: ข่าวที่ 836   :: วันที่ 29 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 77 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เข้าร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี ๒๕๕๖
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เข้าร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี ๒๕๕๖
  :: ข่าวที่ 835   :: วันที่ 29 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 110 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช
  :: ข่าวที่ 834   :: วันที่ 24 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 90 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระพุทธโกศัย พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่
  :: ข่าวที่ 833   :: วันที่ 24 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 84 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ บริเวณหน้าวัดชัยมงคลถึงสี่แยกน้ำพุ
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ บริเวณหน้าวัดชัยมงคลถึงสี่แยกน้ำพุ
  :: ข่าวที่ 832   :: วันที่ 22 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 87 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ   ณ บริเวณวัดพระธาตุช่อแฮฯ
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ บริเวณวัดพระธาตุช่อแฮฯ
  :: ข่าวที่ 831   :: วันที่ 22 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเที่ยวงานหอการค้าแพร่แฟร์ ๒๐๑๓
ศาลจังหวัดแพร่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเที่ยวงานหอการค้าแพร่แฟร์ ๒๐๑๓
  :: ข่าวที่ 830   :: วันที่ 22 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 57 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ร่วมกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่จัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ร่วมกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่จัดให้มีการประชุมร่วมกัน
  :: ข่าวที่ 829   :: วันที่ 17 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 85 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |