ศาลจังหวัดแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแพร่ Phrae Provincial Courts

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแพร่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดแพร่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ