ศาลจังหวัดแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแพร่ Phrae Provincial Courts

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมแต่งผ้าไทยและกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมแต่งผ้าไทยและกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ     พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา   ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


เอกสารแนบ