ศาลจังหวัดแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแพร่ Phrae Provincial Courts

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เป็นประธาน เปิดโครงการไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ เป็นประธาน  เปิดโครงการไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา


เอกสารแนบ