ศาลจังหวัดแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแพร่ Phrae Provincial Courts

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑


เอกสารแนบ