ศาลจังหวัดแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแพร่ Phrae Provincial Courts

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่ ร่วมเข้าเฝ้ารับ และส่ง เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่  ร่วมเข้าเฝ้ารับ และส่ง เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ


เอกสารแนบ