ศาลจังหวัดแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแพร่ Phrae Provincial Courts

ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์บันทึกภาพ หรือเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดทำนองเดียวกันในห้องพิจารณาคดี
เอกสารแนบ