ศาลจังหวัดแพร่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดแพร่ Phrae Provincial Courts

นายสันติ ผิวทองคำ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการ การส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการนำอุปกรณ์เครื่องมือ ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิดในระบบงานคุมประพฤติ รุ่นที่๑

นายสันติ ผิวทองคำ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดแพร่  เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการ การส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการนำอุปกรณ์เครื่องมือ  ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิดในระบบงานคุมประพฤติ รุ่นที่๑


เอกสารแนบ